HAMMER - VELIKI ČEKIĆI - Serija FX

Serija FX hidrauličnih čekića je najnovija serija HAMMER čekića sa povećanom udarnom energijom (veći je udarni klip), bočnom izvedbom akumulatora,  čekić je sa uzdužnim vijcima. Čekići imaju plin u glavi.

     Prospekt HAMMER FX serija

Model Radna težina, kg Klasa bagera, tona Protok ulja, l/min Radni tlak, bar Broj udaraca, 1/min Promjer špice, mm Ukupna dužina špice, mm Udarna energija, joule
FX 2200 2200 23-35 165-190 180 400-800 150 5400
FX 2800 2900 28-45 180-240 180 350-700 160 8500
FX 3200 3200 30-47 200-260 180 300-650 160 9000
FX 4200 4400 37-57 270-320 190 300-650 180 12500
FX 5000 4850 40-70 290-350 190 250-550 195 16500
FX 6000 5800 45-80 300-380 190 250-550 200 18500
FX 8000 7800 60-110 380-440 200 200-550 215 23000
FX 12000 12000 80-170 480-570 200 200-550 255 28000
FX 15000 14700 100-200 500-650 200 200-550 280 35000
FX 3700 3700 35-50 250-300 180 300-650 175 9500