Podaci o poduzetniku


Struktura zaposlenih

Odjel

Broj zaposlenih

Stručna sprema

Spol

Komercijala

2

VSS

SSS

M

M

Servis

2

VSS

SSS

M

M

Prosjek godina starosti:

48


Prosjek godina radnog staža:

22


ORGANIZACIJSKA STRUKTURA PODUZEĆA WT GRUPA


Organizacijska struktura